Ubezpieczenia mienia - osobowe Drukuj

Ubezpieczenie osobowe NNW - obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków doznane na terenie Polski i za granicą. Ta ochrona obejmuje całkowity lub trwały uszczerbek na zdrowiu, a nawet śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Sprawdź jakie możliwości daje Ci Ubezpieczenie osobowe NNW

  • możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową całej rodziny,
  • elastyczność i swoboda zmiany charakteru ubezpieczenia,
  • szeroki zakres ochrony dzięki ubezpieczeniom dodatkowym,
  • ochrona dla najbliższych na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych,
  • bezpieczeństwo i niezależność finansowa najbliższych.