Ubezpieczenia mienia - majątkowe Drukuj

Mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania lub domu są ubezpieczane od szkód powstałych wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, zalania, powodzi, huraganu, gradu, kradzieży z włamaniem i rozboju, łącznie z kosztami naprawy zniszczonych zabezpieczeń. Twój dobytek chronimy także od ryzyka przepięć i dewastacji.

Posiadamy atrakcyjne ubezpieczenia domów, mieszkań oraz innych nieruchomości. Polecamy w szczególności pakiety łączące ubezpieczenia pojazdu z ubezpieczeniem nieruchomości, co może wygenerować wysokie zniżki na ubezpieczenie mieszkań, domów oraz wyposażenia.